Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie

Imieniny obchodzą

Środa, 04 października 2023 r.• imieniny: Rozalii, Franciszka
Start Przetargi
Przetargi

                                                                                                                                                                                            

Uzdowo, dnia 10.02.2023r.

                                                                                                          

Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie

      13-214 Uzdowo 18/19

 

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu o wartości  do 130 000  zł. netto

 

Sukcesywna realizacja imiennych recept na leki oraz dostawa leków recepturowych, doraźnych i środków opatrunkowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej           w Uzdowie na 2023r.

( rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana )

1. Opis przedmiotu zamówienia i warunków składania ofert:

 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków recepturowych i doraźnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie na podstawie indywidualnych recept wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego oraz zakup  i  dostawa środków opatrunkowych       i sprzętu jednorazowego użytku zgodnych z zapotrzebowaniem.

 

b) Szczegółowy opis zamówienia zawiera  wykaz stanowiący załącznik nr 2 .

 

c) Asortyment i ilość leków uzależniona jest od wskazań lekarzy sprawujących opiekę zdrowotną nad mieszkańcami  DPS-u. Zamawiający zastrzega możliwość  zamówień leków innego rodzaju i ilości niż wskazana w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

e) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji recept oraz dowozu leków  do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt  przez pracownika apteki i na  własne ryzyko z przestrzeganiem i zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dostarczone leki będą  przekazywane upoważnionej  osobie  w DPS.

 

f)  Wymagane są następujące terminy poszczególnych dostaw:

-        Leki recepturowe w terminie nie dłuższym, niż 24 godz. od złożenia recept lub zamówienia.

-        Leki  „na cito”  winny  być realizowane w ciągu od 1 godz. do  4 godz.

-        Antybiotyki najpóźniej  do  4 godz. od złożenia zamówienia. Dotyczy to również dni wolnych od pracy oraz świąt.

 

g)  Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć  faktury  wraz z dostawą leków (wg opisu zawartego w  § 5 projektu umowy).

 

h)  Zamawiający nie będzie uwzględniał zastosowanych  zamienników leków poza wymienionymi  w załączniku nr 2.

 

i)  W postępowaniu mogą uczestniczyć oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do  wykonywania zamówienia.

 

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 

a)      wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1

b)      szacunkowy wykaz zapotrzebowania na leki – zał. nr 2

c)      oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień – zał. nr 3 

d)      oświadczenie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych – zał. nr 4

e)      zaakceptowany i podpisany  projekt umowy – zał. nr 5

 

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące wyboru oferty:

 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

 

·         cena 60%       Uwzględniając:

                      - wydatkowanie środków publicznych – odpłatność DPS

                      - wydatkowanie środków własnych mieszkańców – odpłatność mieszkańców                                                                                                     

·         czas realizacji zamówienia  40 %

 

 

a) Kryterium Cena  nastąpi wg następującego wzoru:

             

najniższa cena brutto ( odpłatność DPS + odpłatność mieszkańca )             -  60 pkt 

             

Wzór do obliczenia punktowego:

Cena oferty najtańszej brutto

                                                                              X 60 waga (pkt)

Cena oferty badanej brutto     

 

b) Kryterium czas realizacji zamówienia, leki na „cito” i antybiotyki      - 40 pkt

 

nastąpi wg następującego wzoru:

Czas najkrótszy dostawy leków

                                                                                         X 40 waga (pkt)

Czas dostawy w minutach oferty badanej      

 

Czas najkrótszy dostawy   -  60 minut  (1godz)    / 40 pkt

Czas  dostawy                   -  120 minut (2 godz)  / 30 pkt

Czas   dostawy                   - 180 minut  (3 godz.) / 20 pkt

Czas   dostawy                   - 240 minut  (4 godz.) / 10 pkt

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska  najwyższą liczbę punktów, obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów.

 

4. Termin wykonania zamówienia:       1 - rok od podpisania umowy

 

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć  poczta elektroniczną  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub fax: 23 696 55 56

w nieprzekraczalnym terminie do      17  lutego  2023r.  do godz. 9 00

 

Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej:  www.dpsuzdowo.pl

Z wykonawcą,  który zaoferuje najkorzystniejsze warunki cenowe zostanie podpisana umowa w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego.

 

                       Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie   

Kazimierz Truszczyński 

Załącznik 1, 3, 4 Pobierz

Załącznik nr 2 Pobierz

Projekt umowy Pobierz

Wszelkie informację dotyczące przetargów będą umieszczane na tej stronie internetowej BIP.
PLIKI DO POBRANIA:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYPoprawiony: piątek, 10 lutego 2023 14:11
  Joomla free themes created by Lonex.

Informacja o ciasteczkach

Statystyka

Odsłon : 335372

Sondy

Czy podoba Ci się nowa strona Domu Pomocy Spolecznej w Uzdowie
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości