Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie

Imieniny obchodzą

Wtorek, 31 stycznia 2023 r.• imieniny: Ludwika, Marceliny
Start Dom oferuje

JEDNOSTKA NADRZĘDNA

Starostwo Powiatowe
w Działdowie
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
tel. (023) 697 59 49

Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie jest jednostką budżetową. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej
i jest przeznaczony dla osób dorosłych - kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.

Wspiera mieszkańców i ich rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych
i opiekuńczych dla osób:

- które wymagają całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności,
- które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
- z którymi rodziny nie mogą sobie poradzić z powodu choroby psychicznej.

DPS oferuje 93 miejsc w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych, spełniających obowiązujące standardy.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Uzdowie - kliknij aby pobrać

Formalności związane z umieszczeniem w DPS dokonują Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.

Formalności związane z przyjęciem prowadzą pracownicy socjalni:
tel. (023) 696 54 16 wew. 18


DOM OFERUJE:

1. całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu, realizowaną według najnowszych standardów przez:

- lekarza psychiatrę,
- lekarza rodzinnego,
- pielęgniarki,
- terapeutów zajęciowych,
- psychologa,
- opiekunów,
- pracowników socjalnych,
- dietetyka,
- pokojowe.

2. szeroką gamę zajęć terapeutycznych, dydaktycznych, rehabilitacyjnych

3. urozmaicony program imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych o charakterze integracyjnym
organizowanych na terenie Domu i poza nim,

4. opiekę duszpasterską

Koszt pobytu:
Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej),
Opłatę za pobyt w domu wnoszą:

1. mieszkaniec domu nie więcej niż 70% swojego dochodu
2. rodzina, bliscy
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania
w domu, a opłatami wnoszonymi przez rodzinę


STANDARD DOMU:

- pokoje mieszkalne 1,2,3,4 osobowe
- pokoje dziennego pobytu wyposażone w radia i telewizory
- gabinet medycznej pomocy doraźnej
- pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
- winda osobowa i towarowa
- kuchnia i stołówka oraz kuchenka oddziałowa do całodobowej dyspozycji mieszkańców
- pralnia, prasowalnia, szwalnia,
- pracownie terapeutyczne, plastyczna, muzyko i kulturo-terapii, audiowizualna, tkacko - hafciarska,
- biblioteka z czytelnią
- pracownia terapii ruchem
- kawiarnia
- kaplica
- samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
- dogodne połączenia komunikacyjne PKS z sąsiednimi miastami powiatowymi
- budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych

Budynek jest wyposażony w system przyzywowo - alarmowy i system alarmowo - przeciwpożarowy

Mieszkańcy mają możliwość indywidualnego urządzenia swoich pokoi oraz posiadania własnych
rzeczy osobistych i codziennego użytku.

  Joomla free themes created by Lonex.

Informacja o ciasteczkach

Statystyka

Odsłon : 314567

Sondy

Czy podoba Ci się nowa strona Domu Pomocy Spolecznej w Uzdowie
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości